Oferta kulturalna Koła Gospodyń Wiejskich w Siołkowej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. „Oferta kulturalna Koła Gospodyń Wiejskich w Siołkowej – doposażenie i utworzenie zespołu regionalnego przy KGW oraz organizacja warsztatów kulinarnych i występu promującego lokalne dziedzictwo ziemi grybowskiej, objęta umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej na […]

Bez kategorii

Czytaj dalej